fbpx skip to Main Content

Gastvrij aan Zee is een jong bedrijf dat bestaat uit een klein enthousiast team van mensen die zich persoonlijk betrokken voelen bij de gasten. Wij hebben een divers aanbod van fleurige vakantiehuizen in de prachtige omgeving van de Noordhollandse kust. Het is een bedrijf in ontwikkeling dat als ambitie heeft gasten zich steeds weer thuis te laten voelen. Door klein te blijven kunnen we persoonlijk blijven en extra services aanbieden.

Gastvrij aan Zee verhuurt leuke vakantiehuizen aan de kust. Onze focus ligt op de Egmonden.

In de Egmonden zijn het allemaal huizen vlakbij de Noordzee. Ieder huis heeft zijn eigen stijl. Gastvrij aan Zee zorgt altijd voor de finishing touch zodat je je snel echt thuis voelt in het fleurige vakantiehuis.

1. BEVESTIGING VAN UW BOEKING

Gastvrijaanzee.nl BV stuurt u een boekingsbevestiging waarin u informatie ontvangt over de aanbetaling en de totaalprijs. Wanneer wij de aanbetaling hebben ontvangen, is de boeking bevestigd en is de gast gebonden aan de huurvoorwaarden (hierna te noemen boeking).

1.1. Om een ​​boeking succesvol af te ronden zijn volledige adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en kenteken nodig. Deze worden door Gastvrijaanzee.nl BV zelfstandig ingevuld of op verzoek aan de gastgegevens toegevoegd. Eventuele gastgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

2. GEGEVENS GASTVRIJAANZEE.NL BV EN CONTACT

Gastvrijaanzee.nl BV is een makelaar op het gebied van (vakantie)appartementen en extra services in opdracht van de eigenaar.

Website: www.gastvrijaanzee.nl

E-mail: info@gastvrijaanzee.nl

Telefoon: +31 (0)72 204 086 0

Algemene gegevens: Gastvrijaanzee.nl BV

Handelsnummer: 74232339

BTW nummer: NL859818779B01

IBAN: NL63INGB0008950628

3. AANBETALING EN RESTERENDE BETALING

De aanbetaling dient te worden overgemaakt nadat de boeking is gemaakt. De aanbetaling bedraagt ​​30% van de bruto huurprijs. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na boekingsbevestiging door Gastvrijaanzee.nl BV te zijn ontvangen. Het resterende bedrag dient Gastvrijaanzee.nl BV uiterlijk 60 dagen voor aankomst te bereiken. De gast is in verzuim indien hij niet op tijd heeft betaald.

Indien de boeking binnen 60 dagen voor de dag van aankomst wordt gedaan, dient de volledige reissom direct te worden voldaan.

3.1 CONSEQUENTIE IN GEVAL VAN MISLUKTE BETALING

Voor zowel de borg als het resterende bedrag geldt: Indien de gast niet op tijd heeft betaald, stuurt Gastvrijaanzee.nl BV de huurder een kosteloze betalingsherinnering. De gast heeft de mogelijkheid om de betaling binnen de volgende drie kalenderdagen te voltooien. Er wordt één laatste betalingsherinnering gestuurd. Indien betaling na drie kalenderdagen niet heeft plaatsgevonden, wordt de boeking geannuleerd op de dag van de vertraging.

4. AANKOMST- EN VERTREKTIJD

De aankomst- en vertrektijden worden in de boekingsbevestiging bekend gemaakt. Eventuele afwijkingen van deze tijden worden in overleg met de gast besproken en per e-mail of telefoon bevestigd. Indien zich op de dag van aankomst bijzondere omstandigheden voordoen (bijvoorbeeld een onverwachte file), behoudt Gastvrijaanzee.nl BV zich het recht voor om de aankomsttijd te wijzigen. De gast wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd via het opgegeven telefoonnummer.

5. KLACHTEN EN CORRECTIES

Klachten over de accommodatie dienen binnen 24 uur na het ontstaan ​​van de klacht aan de huurder van Gastvrijaanzee.nl BV te worden gemeld.

Wanneer de accommodatie niet voldoet aan de verwachtingen die de huurder door middel van de huurovereenkomst heeft gekregen, is Gastvrijaanzee.nl BV verplicht het probleem te verhelpen. De huurder dient Gastvrijaanzee.nl BV altijd in de gelegenheid te stellen eventuele problemen te herstellen.

Indien naar het oordeel van huurder de klacht niet behoorlijk is onderzocht door Gastvrij aan Zee, zal Gastvrijaanzee.nl BV contact opnemen met de eigenaar van de accommodatie en zo nodig bemiddelen tussen huurder en eigenaar om tot een oplossing te komen. Gastvrijaanzee.nl BV kan onder omstandigheden namens de eigenaar een financiële verrekening tot stand brengen. Dit is uitdrukkelijk een werk gerelateerde verplichting van Gastvrij aan Zee.

Gastvrijaanzee.nl BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (geluids)overlast van het gehuurde, ook niet als deze wordt veroorzaakt door bouw- of renovatiewerkzaamheden etc. Bij storingen, defecten etc. aan de centrale installaties van de woongebouwen waarin de accommodaties van Gastvrijaanzee.nl BV zijn gevestigd, zal Gastvrij aan Zee de eigendom directie zo spoedig mogelijk informeren. Gastvrijaanzee.nl BV kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke gevolgen van dergelijke situaties.

6. GASTEN AANSPRAKELIJKHEID

De gast is jegens Gastvrijaanzee.nl BV aansprakelijk voor verlies en/of schade die tijdens de huurperiode in de accommodatie ontstaat; ongeacht of de schade opzettelijk of per ongeluk is veroorzaakt. De gast is aansprakelijk voor zichzelf en zijn medereizigers, ook voor derden die niet in de accommodatie zijn geregistreerd en ook voor alle dieren en zaken die zich in de accommodatie bevinden.

7. ANNULERINGS PROCES EN KOSTEN

Naast de gefactureerde annulerings- en wijzigingskosten aan de kant van de woningeigenaar kunnen dit ook kosten zijn die de makelaar treffen om de annulering of wijziging mogelijk te maken. Ook als de gast niet op tijd betaalt, kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.

7.1. VOOR ALGEMENE ANNULERINGEN DOOR DE GAST

1. Annulering tot en met de 43e dag voor aankomst: 30% van de reissom.
2. Annulering 42 tot en met 28 dagen voor aankomst: 60% van de reissom.
3. Annulering van 27 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de reissom.
4. Voor latere annulering of bij het niet arriveren wordt de volle prijs inclusief extra kosten in rekening gebracht.
5. Omboeken is gratis tot en met 27 dagen voor aankomst. Vanaf de 26e dag voor aankomst brengt Gastvrijaanzee.nl BV 30% van de bruto huurprijs in rekening.

U kunt de boeking op elk moment vóór de aankomstdatum annuleren. Gastvrijaanzee.nl BV verwerkt annuleringen tijdens werkdagen. Als een annulering bij ons na het einde van een werkdag aankomt, verwerken wij de annulering binnen 2 werkdagen. De eerstvolgende werkdag is bepalend voor de annuleringskosten.

Restitutie na annulering. Gastvrijaanzee.nl BV streeft ernaar het restant van het huurbedrag binnen 14 dagen na de annuleringsdatum terug te betalen.

7.2. ANNULERINGSVOORWAARDEN DOOR GASTVRIJAANZEE.NL

Annulering door Gastvrijaanzee.nl. Uiteraard wil Gastvrijaanzee.nl BV u niet teleurstellen, maar het kan voorkomen dat Gastvrijaanzee.nl BV uw definitieve boeking op de eerste werkdag na uw boeking annuleert. In dit geval wordt u aanbetaling/betaling gerestitueerd. Ook vóór de aankomstdatum kan Gastvrijaanzee.nl BV de reisovereenkomst annuleren indien nakoming van de overeenkomst met reden niet mogelijk is ten gevolge van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. In dit geval verliest Gastvrijaanzee.nl BV haar recht op de volledige betaling van de boeking en wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald.

Gastvrij aan Zee kan de boeking bij onvoorziene omstandigheden met onmiddellijke ingang annuleren, bijvoorbeeld als zich omstandigheden voordoen waardoor het gehuurde niet meer beschikbaar is. Deze omstandigheden kunnen als volgt zijn: verkoop van het onroerend goed, onbewoonbaar onroerend goed, onvoorziene beëindiging van de huur door de eigenaar, enz.

7.3. ALTERNATIEF IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN

In het geval dat een substantieel deel van uw verblijf niet (meer) mogelijk is door problemen met het vakantiehuis, zal Gastvrijaanzee.nl BV voor u een gelijkwaardig alternatief zoeken. Gastvrijaanzee.nl BV probeert hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de ligging, klasse en voorzieningen van het vakantiehuis en de samenstelling van het reisgezelschap. Als het alternatieve vakantiehuis van mindere kwaliteit is, krijgt u een vergoeding. Is het alternatieve vakantiehuis van hogere kwaliteit, dan wordt u verzocht een aanvullend bedrag te betalen. In beide gevallen heeft u ook de mogelijkheid om de reisovereenkomst op te zeggen.

7.4. ANNULERING VAN DE BOEKING DOOR GASTVRIJAANZEE.NL BV BIJ SCHENDING VAN VERPLICHTINGEN DOOR DE GAST

Gastvrij aan Zee is gerechtigd de boeking direct schriftelijk of per e-mail te annuleren of de onmiddellijke leegstand van de accommodatie aan te vragen indien de gast zijn verplichtingen voor de accommodatie ernstig schendt, bijvoorbeeld als er meer of verschillende mensen en/of dieren in het appartement zijn ondergebracht zoals overeengekomen, of als hij schade aan de accommodatie veroorzaakt, als hij een last veroorzaakt, of als hij andere verplichtingen als gast niet nakomt. De gast heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van de (gedeeltelijke) huursom en is verplicht tot vergoeding van de schade veroorzaakt door nalatigheid of handeling. Tevens kan de eigenaar zich door Gastvrij aan Zee laten vertegenwoordigen bij de uitvoering van alle rechten en verplichtingen.

VOOR ALGEMENE ANNULERINGEN

1. Annulering tot en met de 43ste dag voor aankomst: 30% van de reissom.
2. Annulering van 42 tot en met 28 dagen voor aankomst: 60% van de reissom.
3. Annulering van 27 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90% van de reissom.
4. Voor latere annulering of bij het niet arriveren wordt de volle prijs inclusief extra kosten in rekening gebracht.
5. Omboeken is gratis tot en met 27 dagen voor aankomst. Vanaf de 26e dag voor aankomst brengt Gastvrijaanzee.nl BV 30% van de bruto huurprijs in rekening.

U kunt de boeking op elk moment voor de aankomstdatum annuleren. Wij verwerken annuleringen tijdens werkdagen. Als een annulering bij ons na het einde van een werkdag aankomt, verwerken wij de annulering binnen 2 werkdagen. De eerstvolgende werkdag is bepalend voor de annuleringskosten.

Restitutie na annulering. Gastvrijaanzee.nl BV streeft ernaar het restant van het huurbedrag binnen 14 dagen na de annuleringsdatum terug te betalen. 

7.5 ANNULERINGSBELEID OM COVID-19 REDENEN

Boekingen kunnen vanaf de 27e dag voor aankomst kosteloos worden omgeboekt om redenen die in verband zijn met Covid-19, zoals sluiting van de provincie of landsgrens die het onmogelijk maken om aan te komen. Om de hierboven genoemde redenen wordt de reeds betaalde aanbetaling omgezet in een voucher / coupon ter bevestiging, die kan worden gebruikt voor een toekomstig verblijf.

Hoe gaat Gastvrijaanzee.nl BV om met annuleringen?

Wanneer U als gast ons om annulering vraagt of wanneer we genoodzaakt zijn te annuleren vanwege een verblijf- of reisbeperking, gaan we als volgt te werk:

1. Wij controleren altijd welke periodes nog beschikbaar zijn in het geboekte vakantiehuis en bieden deze als alternatief aan de gasten aan.
2. Als u bereid bent en in staat bent om een van deze periodes te boeken, zullen wij deze wijziging onmiddellijk doorvoeren. Zowel de gast als de huiseigenaar ontvangen dan een bevestiging van de annulering en de nieuwe boeking. U wordt hiervan altijd per e-mail op de hoogte gesteld.
3. Als u niet kan of wil omboeken naar een van de aangeboden data, krijgt u een voucher, die kan worden ingewisseld voor een toekomstig verblijf.

Alle boekingen die binnen een door de lokale autoriteiten opgelegde lockdown periode plaatsvinden, worden geannuleerd. Als er geen einddatum voor de reisbeperkingen bekend is gemaakt, zullen we de lokale situatie dagelijks bekijken en de boeking 3 dagen voor aankomst annuleren. Als er een weekend is in deze periode, zullen we 5 dagen voor aankomst annuleren. Zoals gebruikelijk, wordt u hiervan op de hoogte gesteld met een annuleringsbevestiging.

Als in Nederland geen binnenlands reisverbod geldt, wordt de boeking van de gast uit datzelfde land niet geannuleerd. De gast zal echter wel de door de overheid opgelegde beperkingen in acht moeten nemen. Als dit betekent dat de vakantie niet mogelijk is, wordt de reservering geannuleerd.

Er is momenteel geen binnenlands reisverbod in Nederland, maar de overheid heeft wel een aantal andere maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is dat (buiten het eigen gezin*) maximaal drie personen samen thuis (of in uw vakantiehuis) zijn toegestaan en dat een minimale afstand van 1,5m in acht moet worden genomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit van de Nederlandse overheid. Gastvrijaanzee.nl BV is niet verantwoordelijk voor de uitvoering. 

*Gezin betekent: Vader, moeder en kinderen die tot één huishouden behoren.

Fouten uitgezonderd!

Terug naar boven